Grafikk teknikker - Animasjon
Hjem Tjenester Lokaler Kunst galleriet Utvalgt bilde Grafikk teknikker Rammeverkstedet


Litografi tittel


Grafikk Senteret har 2 lito presser for trykking av opplag. Et bilde trykkes i en til flere farver.
Vi foretrekker papirkvalitet fra franske arches og Rives. Når det gjelder trykkfarver brukes kun franske Helna, som vi selv importeter.

Mange kunstnere ønsker å eksperimentere seg fram på lito, derfor har vi et eget rom med utstyr for dette. Grafikk Senteret har eget utstillingsrom hvor våre kunder kan se våre edisjoner og arbeider laget på vårt verksted.
Litografi stein


Hva er Norske Grafikeres definisjon på originalgrafikk?

"
Kunstgrafikk er bilder som i helt eller i vesentlig grad er fremstilt ved hjelp av et trykkmateriale som med kunstnerisk hensikt er utformet eller arrangert av kunstneren. Trykkmaterialet skal det ikke være overført en gjengivelse av en så vesentlig del av et ferdig kunstverk at resultatet i overveiende grad fremstår likt et allerede eksisterende kunstverk. Som et ledd i den totale kunstgrafiske prosessen kan også en indirekte trykkmetode brukes."

Litografi

Teknikken bygger på at vann og fett frastøtter hverandre. Man bruker en planslipt kalkstein. (I de senere år har man også brukt spesielt preparerte sinkplater). Kunstneren tegner på steinen med en fettholig tusj og går deretter over den med en blanding av salpetersyre og gummi arabicum. Når man så fukter steinen med en våt svamp, vil den suge til seg vann på alle partier som ikke er beskyttet av fettet i tusjen. Farven valses på steinen, fester seg bare på de fete områdene og altså ikke der det er vått. Et papir legges over og begge deler føres under stort trykk gjennom en presse.
NavigeringsknapperRammeverkstedetMånedens bildeKunst gallerietLokalerTjenesterHjem etsning   Etsning siden


kontakt oss:

Grafikk Senteret
Alnafetgaten 2, 0192 Oslo
Tel.
22 68 00 27      Fax. 22 68 64 22

dag@grafikksenteret.no


© 1999-2005 Grafikk Senteret

Til Toppen